Hatékony Csapatvezetés

A munkatársak egyéni és csapat szintű kezelése nagy kihívást jelent a vezetők számára. A tréning biztosítja azon készségek fejlesztését, amelyek segítenek egy hatékonyan működő csapatot kialakítani és fejleszteni, figyelembe véve a csapattagok egyéni erősségeit és hozzáadott értékként, a jellemző csapatszerepeket.

PROGRAMUNK SORÁN A RÉSZTVEVŐK MEGISMERIK a nehézségeket, a vezetői szerepeket a csoport létrehozásától kezdve az egységes, motivált és jól teljesítő működésig.  A tréning segít a nehéz helyzetek kezelésében, például, mi a teendő, ha a csapat teljesítménye csökken, mit tegyünk, ha konfliktusok vagy negatív versengés alakul ki, vagy ha bizalmi, esetleg értékrendbeli krízishelyzetek alakulnak ki?

A SIKERES CSAPATOK MŰKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA RÉVÉN megismerhetjük a közös belső jellemzőket (a célok ismerete, bizalom, visszacsatolás, stb.), amelyek kialakítása és fenntartása a vezető feladata. Ezen felül azt is fel kell ismernie, hogy a munkatársak egyéni szinten mivel tudnak hozzájárulni a csapat teljesítményéhez és ezeket az értékeket hogyan tudja felszínre hozni.

A program végére a részt-vevők képesek lesznek értékelni az együttműködés minőségét a csapaton belül, bizalmat kialakítani a vezető felé és pozitívan befolyásolni a csapat dinamikáját a nagyobb teljesítmény elérése érdekében.

Lehetséges követő kurzusok: