A vezetés esszenciája

Date: 2013-07-04 Category: , ,

A program magába sűríti az emberek vezetéséhez szükséges legfontosabb alapismereteket és készségeket. A Helyzetfüggő vezetés egyedi, a Develor életciklus-modelljére épülő feldolgozása mellett a motiváció klasszikus és legújabb módszereit sajátítják el a résztvevők cég-specifikus esettanulmányokkal és gyakorlatokkal. 

VEZETHETÜNK ÖSZTÖNÖSEN VAGY TUDATOSAN, viszonyulhatunk munkatársainkhoz saját személyiségünk vagy az ő szakmai felkészültségük és motivációjuk szerint. Az intuitív vezetői stílus gyakran megállja a helyét, hosszútávon viszont a beosztottaikhoz illeszkedő vezetői módszereket és stílust választók sikeresebbek .

A PROGRAM TUDATOSÍTJA A VEZETŐKBEN az egyéni teljesítmény direkt hatását a vállalati összteljesítményére, és bemutatja, hogy miként kell a vezetőnek hatnia ennek elemeire. A tréning központi elemét alkotó „Helyzetfüggő vezetői modellt” újszerűen, a Develor munkatársi életciklus-modelljére építve mutatja be oly módon, hogy az életciklus egyes szakaszaiban a helyzetfüggő modell mely vezetői eleme a legeredményesebb.

AZ ÍGY ELSAJÁTÍTOTT VEZETŐI STÍLUSOKAT életszerű esettanulmányokkal mélyítjük el, és ügyfél-specifikus helyzetgyakorlatokon keresztül gyakoroljuk és finomítjuk. A helyzetfüggő vezetés négy elemének újszerű feldolgozásán túl külön figyelmet szánunk a motiváció klasszikus modelljeinek gyakorlatias feldolgozására és a belső motiváció legújabb elméletének és alkalmazhatóságának megismertetésére.

A program végére a résztvevők képesek lesznek tudatosan foglalkozni valamennyi beosztottjukkal, kiválasztani az adott munkatárs számára az adott helyzetben legjobb eredményt ígérő vezetői stílust és eszközöket. Továbbá hatékonyan fejleszteni és motiválni beosztottaikat a nagyobb teljesítmény elérése érdekében.

További kapcsolódó képzéseink