Insights® Discovery Csoporthatékonyság program

Date: 2013-07-04 Category: ,

Mindannyian különböző közösségek aktív tagjai vagyunk, így személyes sikereinket nagymértékben határozzák meg csapatunk tagjai. A DEVELOR legújabb – Insights önismereti és személyiség-tipológiai rendszerre épülő – programja a csapatokat teszi hatékonyabbá és eredményesebbé, azáltal, hogy az egyéni fejlődés mellett csoport együttes fejlesztésére is fókuszál.

A PROGRAM A TELJES CSAPAT vagy munkacsoport Insights színenergiák szerinti elemzésével kezdődik, majd a csapat optimális működéséhez szükséges egyéni hozzáadott értékek feltárásával folytatódik. A csapat domináns színenergiáinak ismeretében meghatározható a csoportszintű erősségek és gyengeségek halmaza. Minden munkatársra külön-külön időt szánva alakítja ki az optimális feladatmegosztás elveit, de nem téveszti szem elől a csapatcélokat és – érdekeket.

AZ INSIGHTS® – SZEMÉLYES HATÉKONYSÁG TRÉNINGEN ELSAJÁTÍTOTT TUDÁSRA ALAPOZVA, a kurzus a munkatársak együttes munkájára helyezi a hangsúlyt és a színenergiák tudatos és konstruktív használata képezi a tudás bővítésének alapját. Hasznos segítséget nyújt a már régóta változatlan összetételű és az újonnan alakult csapatoknak egyaránt, azáltal, hogy testreszabott, célorientált fejlődési utat jelöl ki.

A program végére a résztvevők képesek lesznek  kiaknázni a csapat erősségeit és kezelni a hiányosságokat, a csapattagokból pedig kihozni a legtöbbet, amivel a közös sikerhez hozzájárulhatnak. Tudatos fejlődési tervet alakítanak ki a csapathatékonyság növelése érdekében.

Előfeltételek

További kapcsolódó képzéseink