Megoldásaink

DEVELOR ÉRTÉKLÁNC©: GARANTÁLT, MÉRHETŐ, FENNTARTHATÓ ÜZLETI EREDMÉNY

Hálásak lehetünk a válság miatt! Furcsán hangzik? Elsőre biztosan, de mégis egyszerű a magyarázat.

Az, hogy a vállalatok a világ minden táján az elmúlt években kevesebb forrást biztosítottak a tanácsadási, a tréning és szervezetfejlesztési szolgáltatásokra, természetes reakció volt. Egyre fontosabbá vált a költséghatékonyság és az eredmények mérhetősége. Ez a piaci környezet ösztönzött minket egy új megközelítés és szolgáltatás csomag létrehozására.

Ezt az új, átfogó gondolkodásmódot és alapjaiban megújult termékkört DEVELOR Értékláncnak© neveztük el. A DEVELOR Értéklánc© valódi választ ad partnereink meg változott igényeire, üzleti problémáira és célkitűzéseire.

Ma már nem az a kérdés: milyen a jó tréning, hanem az, hogyan lehet valódi üzleti értéket teremteni. A Develor sokéves szakmai hitvallása szerint a tréningek elsődleges célja a tartós és pozitív viselkedésváltozás.

Az új szakmai koncepciónk továbbra is a kompetencia-fejlesztést helyezi a középpontba, de nem elégszik meg ennyivel: megfelelő végrehajtás esetén valódi üzleti eredményeket garantál. Felismertük, hogy mérhető üzleti eredményeket csak több, egymással harmóniában álló eszköz egyidejű alkalmazása eredményezhet. A legjobb fejlesztési program sem lehet hatásos, ha nincs támogató szervezeti közeg, és ha a vállalat belső folyamatai és rendszerei akadályozzák a változást és a célok elérését.

Valódi üzleti eredményeket csak jól felépített és hatékony belső folyamatok, rendszerek és kompetens, elkötelezett munkatársak harmóniája teremthet.

Hogyan működik a DEVELOR Értéklánc©?

Program tervezés

Minden fejlesztési folyamatnak világos célmeghatározással kell kezdődnie: mi az az üzleti cél, eredmény, amiben fejlődni szeretnénk, mit szeretnénk pontosan elérni. Ez lehet a piaci részesedés növelés, az értékesítési mutatók javítása, ügyfél elégedettség növelés, a munkatársi elkötelezettség növelése, fluktuáció csökkentése, selejt csökkentése, rendelkezésre állási idő növelése, vagy a beszerzési hatékonyság növelése. A fenti felsorolásból is kitűnik, hogy a DEVELOR Értéklánc© alkalmas szinte bármely olyan üzleti eredmény eléréséhez eszközt jelenteni, melyben a munkatársak viselkedés változására van szükség. A program elemeinek és céljainak meghatározásához a világszínvonalú Kirkpatrick tervezési és mérési módszert használjuk. A fejlesztési folyamat elején a programterv elkészítése mellet meghatározzuk mindazon méréseket is, mellyel az egyes lépések eredményét fogjuk nyomon követni.

Diagnosztika

A folyamat következő lépése a diagnosztika: mely munkavállalói kör hat a kívánt célkitűzésre és mely folyamatok akadályozhatják az üzleti cél elérését. Vizsgáljuk azt is, hogy milyen a szervezet vagy egy szervezeti egység változási képessége. A diagnosztika alapján határozzuk meg a program további lépéseinek pontos tartalmát.

Folyamatok illesztése

Az alapos és megbízható diagnosztikára épül a megtervezett fejlesztésre ható folyamatok fejlesztése (BPR) és illesztése a változás céljaihoz. Ebben a lépésben azt biztosítjuk, hogy a kívánt változásokat ne akadályozzák, hanem a lehető legnagyobb mértékben támogassák a szervezet folyamatai.

Változás menedzsment

A valódi, tartós változás eléréshez tudatos intézkedésekre és jól felépített kommunikációs tervre van szükség. Képessé kell tenni az érintetteket, azok vezetőit és gyakran a szervezet minden munkatársát a változásra. Meg kell értetnünk az érintettekkel, hogy mi a célja a fejlesztési programnak, mi a haszna, milyen lépésekből áll és hogy mi az elvárás velük szemben.

Alkalmazás-támogatás

A képzések hatása gyorsan elmúlik, ha azokat nem követi tudatos alkalmazás-támogatás. Ez történhet külső vagy belső eszközökkel is, a fontos, hogy előre meghatározott célok szerint a legjobb módszereket és személyeket válasszuk erre.

Mérési rendszer

A DEVELOR Értéklánc© fontos eleme a hatások és eredmények mérése is. Pontosan nyomon követjük az egyes fejlesztési lépések eredményeit, és szükség esetén megbízónkkal közösen beavatkozunk az eredeti üzleti cél elérése érdekében. A Kirkpatrick módszer alapján megtervezett mérési rendszer segítségével elemezzük a befektetés megtérülését és az üzleti célok elérését.

A DEVELOR Értéklánc© eredményei

A DEVELOR Értéklánc© számos iparágban, az üzleti élet jó néhány területén már bizonyított és mérhető üzleti eredményeket hozott létre. Néhány példa az eddigi sikeres fejlesztési programok közül:

Pénzintézeti megbízónknál a program eredményeként 31%-kal nőtt a fiókhálózat keresztértékesítési teljesítménye.

Egy kiskereskedelmi láncnál a DEVELOR Értéklánc© intézkedési és a program részét képező értékesítési készségfejlesztő tréningsorozat révén 20%-kal növeltük az egy vásárlóra jutó átlagos termékek számát és az átlagos vásárlásra jutó árbevételt.

Egy szolgáltatóközpontban (shared service center) a megbízónkat a munkatárs elégedettség növelésében támogattuk és 10%-ról 2%-ra csökkentettük a kulcsemberek (key people) önkéntes elvándorlását.

Egy banki megbízónknál programunk segítségével 48%-ról 62%-ra növeltük az ügyfél elégedettségi indexet. Az alkalmazás támogatás sikerét bizonyítja, hogy újabb kompetencia fejlesztés nélkül is fennmaradt az ügyfél kiszolgálás színvonala és a tréningeket követő egy év múlva is 61% volt az ügyfél elégedettségi index.

Összefoglalva: Felismertük, hogy önmagukban a legjobb tréningek sem eredményezhetnek átfogó szervezeti változásokat, üzleti eredményeket. Átfogó beavatkozás-csomagra van szükség. Az alapos diagnosztikára épülő folyamatszabályozás és kompetencia-fejlesztés együttesen támogathatja egymást, különösen, ha ezt változásmenedzsment eszközökkel és kommunikációval is segítjük. Végül kihagyhatatlan elem az alkalmazás-támogatása és javasolt a hatások mérése is.

A DEVELOR Értéklánc©a folyamatokon, az embereken és a szervezet egészén keresztül valódi értéket teremt, fenntartható üzleti eredményt garantál.

További információért és ajánlatért kérjük, keressen meg minket az info@develor.com e-mail címen vagy a 06 1 413 79 90-es telefonszámon!