A Growth mindset és a pozitív pszichológia szerepe a munkavállalói elkötelezettségben


A hosszú távú üzleti siker elérése érdekében a Munkatársi Elkötelezettség* olyan meghatározó „termelési tényező”, melyet egyetlen cégvezetés sem vehet félvállról.

elkotelezett-vagyok

A DEVELOR MEGKÖZELÍTÉSE, MELY HOSSZÚ TÁVON NYÚJT MEGOLDÁST

A közvetlen vezetők felelőssége az elkötelezettséget elősegítő környezet kialakítása, ezért támogatásuk kiemelt fontosságú. Megoldási javaslatunkban azonosítottuk és összegyűjtöttük azokat a viselkedési formákat és tevékenységeket, amelyek az úgynevezett Vezetői Irányítási Modell (Governance model) segítségével mérhető módon támogatják a vezetőket az elkötelezettséget elősegítő környezet kialakításában és fenntartásában.

A Develornál hiszünk abban, hogy a munkatársak is felelősek a saját elkötelezettségükért. Minden munkavállaló természetes igénye az alkotás és a csapat eredményeihez való hozzájárulás, amelyek olyan meghatározó tényezők, melyek a fejlesztő szemléletmód (Growth Mindset) kialakításával erősíthetők, a belső motiváció kiaknázásával.

A DEVELOR tudományos alapú fejlesztési csomagja komplex megoldást nyújt a fejlesztési igényekre, összehangolja az ezeket befolyásoló tényezőket, felhasználva a pozitív pszichológia és a gondolkodásmód megváltozásának megállapításait.

A gondosan kidolgozott Munkatársi Elkötelezettség Támogató Rendszereken (Key Drivers) keresztül biztosítjuk a kívánt viselkedésváltozás fenntarthatóságát, mind a vezetők, mind a munkatársak szintjén.

POZITÍV PSZICHOLÓGIA A VEZETÉSBEN

A korábbi képzési és fejlesztési megközelítések gyakran a problémák és a tapasztalt hiányosságok megoldására fókuszáltak, annak érdekében, hogy az egyéni és vállalati teljesítményt egy elfogadható szintre emeljék. Ugyanakkor a pozitív pszichológia azt mutatja, hogy ez önmagában nem képes megteremteni azt a környezetet és feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy kivételes teljesítményt nyújtsunk, ami erősíti a munkavállalói elköteleződést. A hibák javítása csupán átlagos elégedettséget eredményez, míg a pozitív pszichológia alkalmazása lehetőséget teremt az erős elkötelezettség kialakítására.

A Pozitív pszichológia az emberi teljesítménynek egy új tudománya, melynek célja a nagysághoz vezető természetes erősségek felismerése, növelése és fejlesztése. A pozitív deviancia hangsúlya az egyéni és szervezeti növekedés központi része, melynek eredményei a hosszútávon fenntartható és kiemelkedő teljesítményben, valamint a munkatársi elkötelezettség pozitív irányban való változásaiban mutatkoznak meg.

A Pozitív Vezetés nem más, mint a Pozitív Pszichológia alkalmazása a munkahelyi kihívások során. Célja, hogy a vezetők és az alájuk rendelt szervezeti egységek megértsék az emberi viselkedést – az erősségekre koncentrálva, a korlátozó tényezők megtárgyalása helyett. Ezeket a felismeréseket felhasználva képesek lesznek rendkívüli eredményeket elérni.

GROWTH MINDSET – FEJLŐDŐ SZEMLÉLETMÓD

Carol Dweck Fejlődő (Growth Mindset) és Rögzült (Fixed Mindset) szemléletmód teóriája segít a vezetőknek feltérképezni, hogy az emberek saját magukról alkotott képe, a szemléletmódjuk és a vezetők hozzáállása a fejlesztésükhöz és a tehetségekhez, hogyan befolyásolják a growth-or-fixwd-mindsetteljesítményüket. Ezáltal képesek lesznek megérteni a biztonságos és kihívásokkal teli munkakörnyezet fontosságát, mely támogatja és növeli a Fejlődő Szemléletmód kifejlődését minden munkatársban. A vezetőknek lehetősége nyílik, hogy azt fejlesszék a csapat tagjaiban, amiben a legjobbak, valamint létrehozhatnak egy olyan vonzó és ragadós Fejlődő Szemléletmód kultúrát, melynek a munkatársak elkötelezetten részesei szeretnének lenni.

Segít az alkalmazottaknak abban, hogy saját hozzáállásukat tudatosan alakítsák ki. Megtanulják, hogyan befolyásolják gondolkodásmódjukat és megismerik a fejlesztési lehetőségeiket. A workshopon példákon keresztül azt is gyakorolhatják, hogyan törjék meg a Rögzült gondolkodásmód beidegződéseit és hogyan tudnak hozzá szokni a Fejlődő szemléletmód kialakításához. Hamarosan felismerik, hogy az új gondolkodásmódjuk sokkal élvezetesebb és lelkesebb munkához vezet, mely sokkal több érzelmi kötelékkel is jár.

A vezetők és az alkalmazottak egyaránt felelősek saját Fejlődő Gondolkodásmódjuk fejlesztéséért, melynek szakmai előnyeit mind szervezeti, mind egyéni szinten érezni fogják.

 *A Develor definíciója a Munkatársi Elkötelezettségre:

A munkatársak és a vezetők fokozott és mérhető érzelmi kötődése a szervezet iránt, mely saját indíttatásból, önkéntesen extra erőfeszítésre ösztönzi őket munkájukban a szervezet céljainak megvalósulása és a siker érdekében.