A CXR kutatás és benchmarking Magyarországon egyedülálló szolgáltatás

A CXR mérés lépései

A CXR mérés módszertanilag kvalitatív és kvantitatív kutatási eszközökből áll, míg az előbbi a vállalati folyamatok megértését foglalja magába, ez utóbbi az Ügyfélélmény nyújtás objektív és szubjektív elemeinek vállalaton belüli elterjedtségét és megítélését szolgálja. A mérés lépései:

Előkészítési szakasz: A CXR mérés testre szabását támogató workshop

Online kutatás: A vezetőkre kiterjedő nagymintás kvantitatív megkérdezés a CXR három területét (Szervezet, Folyamatok és az Egyének) felmérő értékelésekkel

Mélyinterjús kutatások: A mérési eredmények magyarázatainak a megtalálása, amely segíti az eredmények megértését, ezáltal hatékony akcióterv kidolgozását.

 

A CXR felmérés három területe

Standard mérési eszköz az egymással összefüggésben lévő területekre:

  • A szervezet felkészültségének a mutatója
  • A folyamatok felkészültségének a mutatója
  • Az egyének felkészültségének a mutatója

 A CXR felmérés legfontosabb eredménye a CXR vállalaton belüli szintjének felmérése és ennek a benchmark adatokhoz való viszonyítása, az erősségek és a fejlesztendő területek azonosítása. Főként a szubjektív mérési szempontok – de az objektív elemek között is előfordul – tekintetében azonban jelentős különbségek alakulhatnak ki a vállalaton belül. Az abszolút értékelések mellett, így az eredmények konzisztenciájának vizsgálata további következtetések levonására is alkalmas.